Κ. Ιορδανίδης, Δ. Λ. Καραγεώργος, Κ. Κωστάκης, Α. Μακρίδης, Β. Νασόπουλος
Μαθηματικά ύλη επιλογής Β΄ Λυκείου, τεύχος Β΄
[1979, 1st edition]