Αχιλλέας Τζάρτζανος
Συντακτικόν της αρχαίας ελληνικής γλώσσας Γ', Δ' Γυμνασίου
[1975, 7th edition]