Αχιλλέας Τζάρτζανος
Συντακτικόν της αρχαίας ελληνικής γλώσσας Γ' Γυμνασίου και Α' Λυκείου
[1976, 23rd edition]