Σαλτερής Γ. Περιστεράκης
Φυσική Πειραματική Γ΄ Γυμνασίου
[1974, 3rd edition]