Σαλτερής Γ. Περιστεράκης
Φυσική Πειραματική Γ΄ Γυμνασίου
[1976, 8th edition]