Χ. Δ. Γεωργόπουλος
Ιστορία της Αρχαίας Ελλάδος. Τάξις Δ΄ Δημοτικού
[1954]