Στέλιος Σπεράντσας
Στοιχεία Γενικής Βιολογίας Γ΄ Γυμνασίου
[1975, 14th edition]