Ξενοφών, Κυριάκος Κοσμάς, Νικόλαος Φραγκίσκος (σχόλια)
Ξενοφώντος Κύρου Ανάβασις, Ξενοφώντος Ελληνικά (εκλογές) Β' Γυμνασίου
[1976, 25th edition]