Αλέξανδρος Θεοδοσιάδης
Φυσική Πειραματική και Χημεία Ε΄ Δημοτικού
[1979, 1st edition]