Γ. Καλαματιανός, Θ. Γιαννόπουλος, Δ. Δούκας, Δ. Δεληπέτρος, Ν. Κοντόπουλος, Δ. Κοντογιάννης, Α. Ταμπακόπουλος, Γ. Ξενόπουλος, Α. Κουρτίδης, Γ. Μέγας, Γ. Κονιδάρης, Π. Νιρβάνας, Δ. Ζήσης
Αναγνωστικό Ε΄ Δημοτικού
[1977, 17th edition]