Γεωργία Καματερού - Γλύτση
Αρχαία Ελλάδα. Ιστορία Δ΄ Δημοτικού
[1977, 3rd edition]