Αχιλλέας Α. Τζάρτζανος
Γραμματική της λατινικής γλώσσης Δ' Γυμνασίου
[1971, 16th edition]