Σπ. Γ. Κανέλλος
Ευκλείδειος γεωμετρία Β΄, Γ΄ Λυκείου θετικής κατευθύνσεως
[1977, 3rd edition]