Ν. Διαμαντόπουλος, Α. Κυριαζόπουλος
Ελληνική Ιστορία των Νεώτερων Χρόνων. ΣΤ΄ Δημοτικού
[1979, 1st edition]