Νικόλαος Δ. Νικολάου
Θεωρητική γεωμετρία
[1974, 16th edition]