Αχιλλέας Τζάρτζανος
Γραμματική της αρχαίας ελληνικής γλώσσας Α' Λυκείου
[1979, 24th edition]