Δ. Παπαμιχαήλ, Α. Σκιαδάς
Θεωρητική γεωμετρία Γ΄ Γυμνασίου, τεύχος Α΄
[1977]