Αγγελική Βαρελλά
Αναγνωστικό Γ΄ Δημοτικού
[1975, 3rd edition]