Ευάγγελος Σ. Σταμάτης
Γεωγραφία Ανθρωπογεωγραφία Ε' Γυμνασίου
[1969]