Κυριάκος Κοσμάς
Αναγνωστικόν της λατινικής γλώσσης Δ΄ Γυμνασίου
[1975, 22nd edition]