Αχιλλέας Α. Τζάρτζανος
Γραμματικής της λατινικής γλώσσας
[1975, 19th edition]