Αχιλλέας Α. Τζάρτζανος
Γραμματικής της λατινικής γλώσσας
[1974, 18th edition]