Παναγιώτης Γ. Μέγας
Αριθμητική και γεωμετρία για τους μαθητές της ΣΤ΄ τάξεως του Δημοτικού Σχολείου
[1979, 1st edition]