Ιωάννης Χριστιάς
Γεωγραφία Ευρώπης ΣΤ΄ Δημοτικού
[1975, 2nd edition]