Νικόλαος Ασπιώτης
Ανθρωπολογία Β΄ Λυκείου
[1979, 11th edition]