Ηλίας Β. Ντζιώρας, Ιωάννης Φ. Πανάκης
Μαθηματικά Β΄ Λυκείου ύλη κορμού
[1981, 12th edition]