Αριστείδης Βουγιούκας
Ρωμαϊκή και Βυζαντινή Ιστορία. Ε΄ Δημοτικού
[1975, 2nd edition]