Ν. Γρηγοριάδης, Δ. Καρβέλης, Χ. Μηλιώνης, Κ. Μπαλάσκας, Γ. Παγανός
Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Α' Γυμνασίου
[1977, 5th edition]