Γρηγόριος Οικονομάκος, Αγησίλαος Περιστεράκις (εισαγωγή, μετάφραση)
Ηροδότου Ιστορίαι (Εκλογαί), Α΄ Γυμνασίου
[1974, 6th edition]