Γρηγόριος Οικονομάκος, Αγησίλαος Περιστεράκις (εισαγωγή, μετάφραση)
Ηροδότου Ιστορίαι (Εκλογαί), Α΄ Γυμνασίου
[1975, 7th edition]