Πλάτων, Παύλος Ξιφαράς
Πλάτωνος Απολογία Σωκράτους, Ε΄ Γυμνασίου
[1975, 7th edition]