Πλάτων, Παύλος Ξιφαράς (μετάφραση)
Πλάτωνος, Απολογία Σωκράτους, Ε΄ Γυμνασίου
[1974, 6th edition]