Δ. Κωτσάκης, Κ. Χασάπης
Κοσμογραφία ΣΤ΄ Γυμνασίου
[1976, 8th edition]