Όμηρος, Νικηφόρος Ελεόπουλος, Καλλιρόη Ελεοπούλου (εισαγωγή, σχόλια)
Η Ιλιάδα του Ομήρου (Εκλογές) Β' Λυκείου
[1979, 24th edition]