Ευάγγελος Σ. Σταμάτης
Γεωγραφία του Πολιτισμού δια την Ε' τάξιν του Γυμνασίου
[1964, 2nd edition]