Γ. Καλαματιανός, Η. Λάγιος, Μ. Σταθοπούλου-Χριστοφέλλη
Νεοελληνικά Αναγνώσματα, Γ΄ Λυκείου
[1981, 19th edition]