Αχιλλέας Α. Τζάρτζανος
Γραμματική της λατινικής γλώσσης : Α', Β', Γ' Λυκείου
[1977, 21st edition]