Β. Πετρούνιας, Φ. Κολοβός, Σ. Σπεράντσας, Α. Μεταλλινού
Αναγνωστικόν Γ΄ Δημοτικού
[1968, 8th edition]