Δημοσθένης, Κυριάκος Κοσμάς (μετάφραση, σχόλια)
Δημοσθένους Α΄ και Β΄ Ολυνθιακός. Δια την Ε΄ Τάξιν των Γυμνασίων
[1946]