Θουκυδίδης, Κυριάκος Κοσμάς (μετάφραση)
Θουκυδίδου Ο Επιτάφειος του Περικλέους (ΙΙ, 34-46)
[1949]