Κέντρο Μαθητικής Αντίληψης
Σχολική Υγιεινή, τεύχος 137
[1956]