Δ. Χόνδρος
Μαθήματα Φυσικής προς χρήσιν των πρωτοετών φοιτητών των φυσικών και μαθηματικών επιστημών και της ιατρικής. Τόμος Δεύτερος
[1925]