Θεοφάνης Παπαγεωργόπουλος
Πειράματα Φυσικής Εργαστήριον - Πειράματα - Τεχνικά Στοιχεία προς χρήσιν των διδασκόντων εις τα σχολεία μέσης - τεχνικής και στοιχειώδους εκπαιδεύσεως
[1964]