Αριστοτέλης Κουρτίδης, Παναγιώτης Τσιλήθρας
Εικόνες βίου των ζώων επί τη βάσει των "Εικόνων βίου εκ του ζωικού βασιλείου" του I. Busemann
[1916, 2nd edition]