Στέφανος Δ. Σερμπέτης
Οργανική Χημεία προς χρήσιν των υποψήφιων σπουδαστών και των μαθητών της Η΄ τάξεως των Γυμνασίων
[1958]