Ιωάννης Τσιτουρίδης
Φυσική τάξις Γ'
[1967, 1st edition]