Υπουργείο Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων
Αναλυτικόν Πρόγραμμα
[1962]