Γεώργιος Χατζηκυριάκος
Εμπορευματολογία Α΄ τεύχος
[1924]