Χρίστος Α. Μπαρμπαστάθης
Άλγεβρα προς χρήσιν των μαθητών της Δ΄ και Ε΄ τάξεως των Εξαταξίων Γυμνασίων νέου τύπου
[1943]