Θουκυδίδης, Χρίστος Παπαναστασίου (σχόλια), Χ. Κ Καρανικόλας (επιμέλεια)
Θουκυδίδου Ξυγγραφή (Εκλογαί)
[1956, 10th edition]